Arratzuko Hiri Antolamendu Plan Orokorra (HAPO)

Arratzuko Udaleko Plangintzako Arau Subsidiarioen Xedapen Aldaketa (eta jendaurreko informazioa), eskualdeko suhiltzaileen parkea Barrutia inguruan jartzeko

Etxebizitza tasatuen zozketa