Elbarritasun balioztatzeko eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Loiola Auzoa, 3 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 946 25 68 84 telefonoan.

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Osasun txostena
 • Elbarritazun maila egiaztagiria

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Minusbaliotasun-maila onartu, deklaratu eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua.
 • 504/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, mendetasunen bat duten pertsonen egoera baloratzeko baremazioa onartzen duena; halaxe ezarrita baitago autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruz abenduaren 14an emandako 39/2006 Legean.
 • 1971/1999ko Errege Dekretuaren I eranskina aldatzen duen 2033ko Irailaren 12ko 1169/2003 Errege Dekretua.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Abenduaren 27ko 10/2000 Legea, (Eusko Jaurlaritza) Gizarte eskubideen gutuna.
 • Gizarte Bazterkeriaren aurkako Legea eta Gizarte Eskubideen Agiriaren Legea aldatzeko, ekainaren 25ekoa, 8/2008 LEGEA.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 LEGEA.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Loiola Auzoa, 3 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 946 25 68 84 telefonoan.