Albisteak

 

Arratzuko Udalbatza Osoak, joan den martxoaren 31n izandako batzarraldian, 2016. urterako trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren Ordenantzen aldaketa eta udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik eta zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen aldaketa hasiera batetan onartzea erabaki zuen. Dagokion espedientea jendaurreko erakusketan egongo da, 30 eguneko epean, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko denetik aurrera kontata interesdunek aztertu eta egoki iritziko dituzten erreklamazioak aurkeztu ahl izan ditzaten.

Arratzun, 2016ko apirilaren 12an

Alkatea

 Iragarkia (PDF 1,28MB)