Albisteak

 
2014ko otsailaren 17ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da Arratzuko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Ordenantzaren aldaketaren hasierako onespenaren iragarkia. Egun horretatik kontatzen hasita jendaurrean ipintzen da 30 egunetan interesdunek dagozkien alegazio edo erreklamazioak egin ditzaten.